Profilbild för Tiina Nummi–Södergren

Tiina Nummi–Södergren Moderator

Moderator för

Personlig presentation
Blev den första kvinnliga förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. Har också varit ordförande och senare generalsekreterare i MyRight som sysslar med internationellt utvecklingssamarbete. Nu Projektledare i Lika Unika Akademin, som drivs av Svenska FN- förbundet. Där läggs fokus på funktionshinderperspektivet vad gäller de globala målen och att ingen skall lämnas utanför.