Hidaya El Harfaoui Talare

Rädda Barnen

Talare för

Hur skapar vi ett demokratiskt och jämlikt samhälle?

Måndag 16:00 - 17:00

På Lika Villkor är en satsning av Rädda Barnen för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras.