Ida Hellrup Talare

Barnrättsbyrån

Talare för

Hur skapar vi ett demokratiskt och jämlikt samhälle?

Måndag 16:00 - 17:00

Ida är barnrättsjurist och medgrundare till Barnrättsbyrån. Hon fokuserar särskilt på̊ barns klagorätt. Tidigare har Ida arbetat med frågor rörande barnsexhandel på ECPAT Sverige.