Leymuun Farah Talare

FN

Talare för

The Human impact: Potentialen när någon finns där för en ungdom

Tisdag 10:30 - 11:30

Leymuun har flera års erfarenhet i att arbeta med ungas delaktighet och engagemang med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Hon har bland annat arbetat nationellt och internationellt med metodutveckling och länge utbildat unga i ledarskap, normer och om att våga ta plats. För att uppmuntra och stärka unga behöver vi arbeta med goda förebilder och mentorer som kan visa vägen och vara där för våra unga.