Profilbild för Tord Hansson

Tord Hansson Paneldeltagare

Lokalföreningen Göteborg i Personskadeförbundet RTP

Paneldeltagare för

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:30 R2

Ordförande Lokalföreningen Göteborg i Personskadeförbundet RTP

Personlig presentation
Är ordförande i Lokalföreningen RTP i Göteborg.
Föreningen arbetar framförallt på lokal nivå med intressepolitiska frågor, information, medlemsstöd, påverkans och skadeförebyggande frågor för trafik-, olycksfalls- och polioskadade. RTP lägger stor vikt vid mångfaldsarbete och vänder sig även till anhöriga till skadade. Vi arbetar bl.a. med frågor som rör rehabilitering, hjälpmedel, sjukvård, bemötande, diskriminering, fritid- och friluftsaktiviteter, tillgänglighet och mer därtill
RTP står för Rehabilitering, Tillgänglighet och påverkan.

https://www.facebook.com/RTPGoteborg/