Ellen Hansson Föreläsare

Tillsammansskapet

Föreläsare för

Solidaritet och motståndskraft – om lokal organisering som bygger alternativ

Måndag 14:00 - 15:00

Tillförordnad förbundsordförande Tillsammansskapet.