Profilbild för Dharana Favilla

Dharana Favilla Föreläsare

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Föreläsare för

Personlig presentation
Utvecklingsledare på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Är uppdragsledare för regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer.