Ragnar Andersson Föreläsare

Diskrimineringsombudsmannen

Föreläsare för

Artificiell intelligens utan diskriminering

Måndag 15:30 - 16:30

Utredare på utvecklings- och analysenheten vid Diskrimineringsombudsmannen.