Salam Kaskas Föreläsare

Västra Götalandsregionen

Föreläsare för

Västra Götalandsregionens arbete för att vaccinera socialt utsatta och svårnådda grupper mot covid-19

Tisdag 09:30 - 10:00 Lilla scenen

Regionutvecklare, Livsvillkor migration och hälsa