Markus Lundström Föreläsare

Mångkulturellt Centrum

Föreläsare för

"Vuxna vad gör dom?" Barns röster om rasism i skolan

Tisdag 15:30 - 16:00 Lilla scenen

Forskare på Mångkulturellt Centrum