Catarina Antikainen Föreläsare

FIAN Sverige

Föreläsare för

Demokrati+mänskliga rättigheter= framtidens matsystem?

Tisdag 14:00 - 14:30 Globala scenen

FIAN styrelsemedlem/vice ordförande