Profilbild för Malin Begnér

Malin Begnér Föreläsare

smittskyddsläkare
Region Jönköpings Län

Föreläsare för

Medicinskt ledarskap och kompetens i kris och vardag

Tisdag 09:30 - 15:30

Smittskyddsläkare, Region Jönköpings Län