Profilbild för Anna Wickman

Anna Wickman ModeratorUtställare

Olof Palmes Internationella Center

Moderator för

Frihet i fara

Måndag 6 december 2021 13:00 - 13:30 Globala scenen

Det finns inga jobb på en död planet

Tisdag 7 december 2021 10:30 - 11:00 Globala scenen

Personlig presentation
Jag är en förändringsledare, som tror på att jobba värdebaserat för folkrörelsers utveckling. Kommunikations- och verksamhetschef inom ideell sektor med 20 års erfarenhet från fackförbunden Sif, Unionen och ST inom TCO samt Naturskyddsföreningen och Scouterna. Nu på Olof Palmes Internationella Center med fokus på fred och demokrati.