Profilbild för Catarina Silveira

Catarina Silveira Paneldeltagare

Union to Union

Paneldeltagare för

Det finns inga jobb på en död planet

Tisdag 7 december 2021 10:30 - 11:00 Globala scenen

rådgivare Just transition, Union to Union

Personlig presentation
Just transition rådgivare + program officer @Union to Union
Made in Brasilien
+ fryser i Sverige sedan 2015