Profilbild för Cajsa Unnbom

Cajsa Unnbom Paneldeltagare

Olof Palmes Internationella Center

Paneldeltagare för

Det finns inga jobb på en död planet

Tisdag 7 december 2021 10:30 - 11:00 Globala scenen

klimatrådgivare, Palmecentret

Personlig presentation
Jag jobbar med att stötta den svenska arbetarrörelsen och våra kamrater i världen i arbetet med en rättvis grön omställning. Utöver det är jag miljöaktivist, för att få Sverige att agera i enlighet med det nödläge vi befinner oss i och ta vårt ansvar för att nå klimatmålen. Önskar hett: Att gröna organisationer och alla som jobbar för social och ekonomisk rättvisa bildar en målmedveten allians och tar itu med att ställa om samhället. Vi kan antingen förlora var för sig eller vinna ihop.