Jenny Sundberg Föreläsare

RFSL

Föreläsare för

“Leave no one behind” – hbtqi-inkludering i Agenda 2030

Tisdag 15:30 - 16:00 Globala scenen

International Program Development Advisor, RFSL.