Carin Flemström Föreläsare

Haninge frivilliga familjehem, projekt Den onödiga flyktingkrisen

Föreläsare för

En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara

Måndag 14:00 - 14:30 Lilla scenen

Ser som socionom med mångårigt arbete med utsatta ungdomar de sociala konsekvenserna av dagens utvisningspolitik.