Profilbild för Jenny Ehnberg

Jenny Ehnberg Moderator

Svenska kyrkan

Moderator för

Religion + demokrati = sant?

Måndag 6 december 2021 13:00 - 14:00 R2

Forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys