Profilbild för Jenny Ehnberg

Jenny Ehnberg Moderator

Moderator för

Religion + demokrati = sant?

Måndag 13:00 - 14:00

Forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys