Elena Namli Paneldeltagare

Uppsala Universitet

Paneldeltagare för

Mänskliga rättigheter + demokrati = Sant!

Måndag 6 december 2021 10:30 - 11:30 Kongresshallen

Professor i teologisk etik vid Uppsala universitet sedan år 2013. Namli har tidigare föreläst om mänskliga rättigheter och systematisk teologi. År 2014 publicerade hon “Human Rights as Ethics, Politics and Law”, där syftet var att granska relationen mellan mänskliga rättigheter, rätt, etik och politik. Namli är dessutom president för föreningen Societas ethica som forskar inom etik.

I 7 års tid var Namli forskningsledare vid Centrum för Rysslandsstudier. I sin forskning har Namli analyserat rysk filosofi i relation till västerländskt tänkande. Hon har bland annat publicerat studien “Etikens ontologiska grund” samt “Kamp med förnuftet” som behandlar skepsis mot västerländsk rationalism.

Religion + demokrati = sant?

Måndag 6 december 2021 13:00 - 14:00 R2

Professor i teologisk etik