Malin Fröjmark Föreläsare

Akdaemikerförbundet SSR

Föreläsare för

Extremism och arbetsskyddslagen

Tisdag 16:00 - 17:00

Malin Fröjmark är ombudsman på Akademikerförbundet SSR med ansvar för lika villkor.

Personlig presentation
Ombudsman på Akademikerförbundet SSR med ansvar för likabehandlingsfrågor och löneavtal inom kommun/region.