Profilbild för Louise Klarsten

Louise Klarsten TalareSamarbetspartner

ceo
ColourHouse

Talare för

Dag 2 tema Trender & Omvärld

Onsdag 08:45 - 12:00 Digitalt

Digitalisering inom design, trend och färgkommunikation

Digitaliseringen inom design har satt ordentlig fart under pandemin. I brist på inspirationsresor har digitala redskap kommit att få större utrymme i design- och produktutvecklingsarbetet, liksom att utveckla sina egna processer till bästa möjliga arbetssätt. Med nya redskap och en av pandemin ”påtvingad” period av icke-resande, varken till härliga mässor, storstäder eller leverantörsländer, har digitaliseringen inom produktutveckling gått snabbt framåt, inte minst inom färgkommunikation. En inblick i skiftet i design- och färgkommunikation, presenteras av Louise Klarsten

Dag 2 Louise Klarsten

Onsdag 12:30 - 13:30 Digitalt

Digitalisering inom design, trend och färgkommunikation

Digitaliseringen inom design har satt ordentlig fart under pandemin. I brist på inspirationsresor har digitala redskap kommit att få större utrymme i design- och produktutvecklingsarbetet, liksom att utveckla sina egna processer till bästa möjliga arbetssätt. Med nya redskap och en av pandemin ”påtvingad” period av icke-resande, varken till härliga mässor, storstäder eller leverantörsländer, har digitaliseringen inom produktutveckling gått snabbt framåt, inte minst inom färgkommunikation. En inblick i skiftet i design- och färgkommunikation, presenteras av Louise Klarsten

Paneldeltagare för

Dag 2 ColourHouse & NCS Colour

Onsdag 12:30 - 13:30