Profilbild för Emmy Bornemark

Emmy Bornemark Moderator

Delegationen mot segregation

Moderator för

Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet

Måndag 14:00 - 15:00

Utvecklingsledare Delegationen mot segregation