Profilbild för Katarina Ramanius

Katarina Ramanius Talare

Delegationen mot segregation

Talare för

Ser vi samma sak? – Lägesbilder av segregation och brottslighet

Måndag 14:00 - 15:00

Utvecklingsledare Delegationen mot segregation