Profilbild för Frida Ramstedt

Frida Ramstedt Talare

Trendenser

Talare för

Dag 3 tema Retail

Torsdag 08:45 - 11:00 Digitalt

Med inredningskunskap som konkurrensmedel

Pandemin har påverkat vår relation till hemmet och fått fler att förstå behovet av ett hem som både fungera och är fint. Men hur gör man? Dagens inredningskund har inte alltid den kunskap som krävs. Framtidens butik säljer inte bara saker utan kommer att kunna ta betalt för sin kompetens. Precis som frisören både säljer tjänster och hårdvårdsprodukter. Frida Ramstedt driver en av Nordens ledande bloggar om inredning och design och är författare till bästsäljaren Handbok i inredning och styling som översatts till 27 språk och sålt i 200 000 exemplar. I det här föredraget/seminariet diskuterar vi vad hon tror att kunderna kommer förvänta sig av framtidens butiker och du kan få nöjdare kunder genom att involvera alla sinnen - och inte minst, ta betalt för din kunskap!

Dag 3 Frida Ramstedt

Torsdag 11:30 - 12:30 Digitalt

Med inredningskunskap som konkurrensmedel

Personlig presentation
Frida Ramstedt driver en av Nordens ledande bloggar om inredning och design och är författare till bästsäljaren Handbok i inredning och styling som översatts till 27 språk och sålt i 200 000 exemplar.