Profilbild för Isabelle McAllister

Isabelle McAllister Talare

Omställningsaktivist

Talare för

Dag 1 tema Hållbarhet

Tisdag 11:30 - 12:30 Digitalt

Skavanker och framtiden i våra händer

Hållbarhet handlar om att möta behoven för vår nuvarande generation samtidigt som vi försäkrar oss om att vi tillgodoser behoven hos de kommande generationerna. Hur vi arbetar, designar och skapar produkter behöver utgå från den premissen. I den här föreläsningen tar Isabelle avstamp i sin bok Skavank – laga, vårda och uppskatta det gamla och nötta och tittar närmare på våra konsumtionsvanor, historien bakom dem och orsaken till att vi blev ett massproducerande samhälle. Hon tittar också närmre på affärsmodeller och företag som tänker annorlunda. Som skalar ner istället för upp – eller tänker helt nytt. Hur kan företag tjäna pengar på att behålla kunderna genom att ta sitt producentansvar genom hela produktens livscykel?

Isabelle McAllister

Tisdag 11:30 - 12:30 Digitalt

Personlig presentation
Isabelle McAllister arbetar med trender, omställningsprocesser och hållbarhet. Hon intresserar sig för hur modern teknik förändrar vårt skapande och har jobbat med byggprojekt och DIY i över 20 år, hela tiden med återbruk och hållbarhet i fokus. Isabelle delar ut ett stipendium sedan 2011 som riktar sig till kvinnor i byggbranschen. Hennes bok Skavank – laga, vårda och uppskatta det gamla och nötta ges ut visa Norstedts förlag.