Profilbild för Anna Bessö

Anna Bessö Paneldeltagare

Avdelningschef
Folkhälsomyndigheten

Paneldeltagare för

Population Health

Tisdag 11:00 - 12:00 1. Live

Personlig presentation
Anna Bessö har sedan 2007 haft flera chefsbefattningar vid Statens folkhälsoinstitut och sedan 2014 vid Folkhälsomyndigheten. Anna är idag avdelningschef för avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor vid Folkhälsomyndigheten. Anna är disputerad vid Karolinska Institutet och är Med Dr i epidemiologi.