Sylvia Mårtensson Föreläsare

Projekt och utvecklingsledare
Östersunds kommun
Personlig presentation
Arbetar med VälTel 2.0 Interreg-projekt. Just nu stort fokus på processer och verktyg för att nå från behov till bredinförande,. Inte endast driva lyckade projekt som sedan dör ut i alla fall. :)