Profilbild för Fredrik Koffner

Fredrik Koffner FöreläsareUtställare

CCO & Co-founder
Cuviva

Föreläsare för

Vitalis Studio

Torsdag 20 maj 2021 12:40 - 13:00 1. Live

Vitalis Studio

Torsdag 20 maj 2021 14:00 - 14:30 1. Live

Personlig presentation
CCO och grundare till Cuviva.
Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag inom e-hälsa som utvecklar digitala ekosystem för vård och omsorg. Företaget har särskilt fokus på den patientgrupp som står för mer än hälften av samhällets vårdkostnader; sköra äldre med kroniska sjukdomstillstånd, i åldrar från 65 år och uppåt. Cuvivas vision är att bidra till demokratisk digitalisering för jämlik vård och omsorg.