Profilbild för Thomas Fritz

Thomas Fritz Föreläsare

Digitaliseringsstrateg, God och nära vård
Region Västerbotten
Personlig presentation
Thomas arbetar övergripande med att förverkliga uppsatta mål i Region Västerbottens arbete med digitalisering, med särskilt fokus på omställningsarbetet för god och nära vård. Arbetar med att hålla ihop utvecklingen nationellt och regionalt av digitala tjänster, främst kopplat till Ineras tjänster. Stödjer och driver initiativ för att utveckla digitala tjänster, verktyg och processer som underlättar och skapar mervärde för verksamheternas arbete med invånaren. Leder arbetet med att revidera regionens digitaliseringsstrategi som ska vara klar under våren 2021.