Profilbild för Mattias Millbro

Mattias Millbro Paneldeltagare

Ordförande
Neuro Ung Med MS

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Pappa, föreläsare, ingenjör och spetspatient. Har grundat https://ungmedms.com som växt till en innovativ decentraliserad patientförening.
Twitter: https://twitter.com/multipelskleros