Profilbild för Erica Bonns

Erica Bonns Föreläsare

Head of Medical
Visiba Care

Föreläsare för

AI - vårdtjänst

Erica Bonns är specialistläkare inom barnmedicin med mångårig klinisk erfarenhet från barnakutvården. Idag arbetar hon som medicinskt ansvarig på Visiba Care där hon leder det medicinska teamet och utvecklingen av Red Robin, ett verktyg för automatiserad anamnes och triage.

Paneldeltagare för

AI utan floskelbingo

Torsdag 09:00 - 10:00 1. Live

Personlig presentation
Barnläkare med erfarenhet från akutsjukvård, första linjens vård, digital vård och triagering.