Profilbild för Henrik Cederqvist

Henrik Cederqvist FöreläsareUtställare

CEO
Cuviva

Föreläsare för

Vitalis Studio

Onsdag 15:20 - 15:40 1. Live

Paneldeltagare för

Personlig presentation
VD och grundare till Cuviva, Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag inom e-hälsa som utvecklar digitala ekosystem för vård och omsorg. Företaget har särskilt fokus på den patientgrupp som står för mer än hälften av samhällets vårdkostnader; sköra äldre med kroniska sjukdomstillstånd, i åldrar från 65 år och uppåt. Cuvivas vision är att bidra till demokratisk digitalisering för jämlik vård och omsorg.