Profilbild för Anna-Lena Pogulis

Anna-Lena Pogulis Föreläsare

SKR

Föreläsare för

Det politiska samtalet

Måndag 14:30 - 15:30

Personlig presentation
Arbetar som projektledare med att stödja kommuner och regioner i att systematisera arbetet med att förebygga och omhänderta hot och hat mot förtroendevalda. Vi arbetar med utbildning, fördjupad kunskap, stöd och verksamhetsutveckling inom området.