Profilbild för Lars Lindsköld

Lars Lindsköld ModeratorUtställare

Region Utvecklare
Svensk Förening för medicinsk informatik

Moderator för

Från reaktivt till proaktivt - panelsamtal

Onsdag 19 maj 2021 11:00 - 12:00 1. Live

Inledning + Innovationer och framtid - VGR-dagen

Torsdag 20 maj 2021 09:00 - 09:15 2. Live

Paneldeltagare för