Profilbild för Margareta Wallentén

Margareta Wallentén Moderator

Innovationsledare
Innovation Skåne

Moderator för

Psykisk ohälsa – hur bryter vi trenden?

Margareta arbetar på Innovation Skåne som innovationsledare och som projektledare för HealthTech Nordic. Margareta har bred erfarenhet av entreprenörskap och innovationsstöd.