Profilbild för Margareta Wallentén

Margareta Wallentén Moderator

Innovationsledare
Innovation Skåne

Moderator för

Psykisk ohälsa – hur bryter vi trenden?

Margareta arbetar på Innovation Skåne som innovationsledare och som projektledare för HealthTech Nordic. Margareta har bred erfarenhet av entreprenörskap och innovationsstöd.

Personlig presentation
HealthTech Nordic is a community with +250 startups changing the way the world gives and receives care with digital soltions. Touching the lives of patients, relatives, and professionals all around the world. I am the project manager of HealthTech Nordic with lead partner Innovation Skåne.