Profilbild för Johanna Hultcrantz

Johanna Hultcrantz PaneldeltagareUtställare

Chief Product Officer
Cambio Healthcare Systems AB

Paneldeltagare för

Sammanhållen vård- och omsorgsjournal

Tisdag 13:00 - 14:00 1. Live

Personlig presentation
”Vilka är morgondagens drivkrafter, möjligheter och utmaningar som relaterar till hälsa, vård och omsorg?”, ”Hur kan vi stå bättre rustade för att möta dem?”, ”Vad är avgörande att vi fokuserar på redan nu?” ”Hur kommer förändringarna påverka oss, personal och invånare?” - det här är frågor som jag funderar på i min roll som produktchef på Cambio och jag uppskattar mycket att diskutera dem med mina medarbetare, kunder och branschkollegor. För mig är Vitalis en ypperlig arena för sådan dialog.