Profilbild för Lilas Ali

Lilas Ali Föreläsare

Universitetslektor
Centrum för personcentrerad vård – GPCC, Sahlgrenska Akademin

Föreläsare för

Personlig presentation
Forskare inom personcentrerade digitala insatser för personer med långvarig sjukdom och deras närstående.