Profilbild för Lilas Ali

Lilas Ali Föreläsare

Universitetslektor
Centrum för personcentrerad vård – GPCC, Sahlgrenska Akademin

Föreläsare för