Profilbild för Cecilia Karlsson

Cecilia Karlsson Paneldeltagare

Digitaliseringsstrateg
Region Värmland
Personlig presentation
Innovationsledare inom DigitalWell Arena och Digitaliseringsstrateg i Region Värmland