Profilbild för Berit Reiter

Berit Reiter Föreläsare

Senior Product Manager, Digital Health Technology
Brainlab

Föreläsare för

The Digital O.R. workflow

Onsdag 15:00 - 15:20 4. Live

Personlig presentation
Senior Product Manager