Profilbild för Berit Reiter

Berit Reiter Föreläsare

Senior Product Manager, Digital Health Technology
Brainlab

Föreläsare för

The Digital O.R. workflow

Onsdag 19 maj 2021 15:00 - 15:20 4. Live