Profilbild för Niclas Hugosson

Niclas Hugosson PaneldeltagareUtställare

CTO
Evimeria EMR AB

Paneldeltagare för

Sammanhållen vård- och omsorgsjournal

Tisdag 13:00 - 14:00 1. Live

Personlig presentation
Niclas Hugosson är affärsutvecklare på Evimeria samt grundare av journalsystemet Webdoc och den digitala kommunikationsplattformen Vårdrummet. Utöver det egna utvecklingsarbetet är han engagerad i frågor som rör eHälsa ur ett bransch- och framtidsperspektiv och har exempelvis varit drivande i att koppla upp privata vårdgivare till den Nationella tjänsteplattformen. Som föreläsare kan Niclas Hugosson luta sig mot snart 15 års erfarenhet av innovation och arbete med digitala vårdlösningar.