Profilbild för Maria Jacobsson

Maria Jacobsson Föreläsare

Rättschef
Ehälsomyndigheten

Föreläsare för

Paneldeltagare för

Sammanhållen vård- och omsorgsjournal

Tisdag 13:00 - 14:00 1. Live

Personlig presentation
Jurist som i många år arbetat med informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. På Vitalis 2021 ska jag delta i ett panelsamtal om sammanhållen journalföring och på Masterclass med en föreläsning om integritet och digital vård och omsorg.