Marie Öberg Lindevall Föreläsare

CEO/Chairman/member of the board
Digital Diabetes Analytics/Axel Health