Marie Öberg Lindevall Föreläsare

CEO/Chairman/member of the board
Digital Diabetes Analytics/Axel Health
Personlig presentation
Exekutiva roller som VD, ordförande och styrelseledamot i företag inom HealthTech och diabetes.