Anders Hjalmarsson Jordanius Paneldeltagare

Enhetschef
RISE

Paneldeltagare för

Från reaktivt till proaktivt - panelsamtal

Onsdag 11:00 - 12:00 1. Live

Personlig presentation
Anders leder enheten Digital Innovation vid RISE Mobilitet och system. Hans forskning omfattar tillämpad forskning om hur digital innovation organiseras inom företrädesvis transport- och fordonsindustrin. Utöver det har hans forskning även inbegripit studier hur ny teknologi stärker organisationers konkurrenskraft samt den potential ny teknik kan skapa för att forma ett hållbart samhälle. Anders har författat ett 80-tal böcker, artiklar och rapporter.