Profilbild för Peter Bergsten

Peter Bergsten Paneldeltagare

Professor
Uppsala universitet

Paneldeltagare för

Från reaktivt till proaktivt - panelsamtal

Onsdag 11:00 - 12:00 1. Live

Personlig presentation
Arbetar med prevention och behandling av barnövervikt/barnfetma på cellulär (mekanistisk), individ (patient) och samhällsnivå.