Profilbild för Susanne Leinsköld

Susanne Leinsköld Paneldeltagare

Stadsdelsdirektör
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholms stad

Paneldeltagare för

Från reaktivt till proaktivt - panelsamtal

Onsdag 11:00 - 12:00 1. Live

Personlig presentation
Arbetat i Stockholms stad sedan 30 år tillbaka och de senaste åren som stadsdelsdirektör i Stockholms stad i Skärholmen och Rinkeby-Kista. Sedan 2018 har vi rustat oss för att vara digitalt mer mogna som organisation och ser stora möjligheter i att avlasta uppdraget från sådant som kan lösas med teknik men också kan hjälpa organisationen att analysera och hitta bättre tillvägagångssätt i att stötta invånare som behöver service, stöd och omsorg.