Profilbild för Lars Lindsköld

Lars Lindsköld ModeratorUtställare

Region Utvecklare
Svensk Förening för medicinsk informatik

Moderator för

Från reaktivt till proaktivt - panelsamtal

Onsdag 11:00 - 12:00 1. Live

Paneldeltagare för