Profilbild för Anders Jönebratt

Anders Jönebratt PaneldeltagareUtställare

Head of Health & Care
Tieto Sweden AB

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Affärsområdesansvarig för den globala verksamheten inom hälso-och välfärd.