Profilbild för Fredrik Ström

Fredrik Ström Föreläsare

SKR / KTH
Personlig presentation
Fredrik arbetar med läkemedelsinformatik på SKR, bland annat i sin roll som projektledare för Nationell arbetsgrupp för strukturerad vårdinformation läkemedel.
Vid sidan av sitt arbete doktorerar Fredrik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, där han fokuserar på uppföljning och simulering av effekt och nytta av läkemedelsbehandlingar i vården.