Christiane Garnemark Föreläsare

Med Dr
Barnmedicin, Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus
Personlig presentation
Christiane Garnemark är barnläkare och neonatolog med särskild intresse för pediatriska läkemedelsfrågor.
- Läkemedelsansvarig för Kvinnosjukvården och Drottning Silvias Barnsjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
- Medicinsk ansvarig för regionala ePed-redaktionen i Västra Götalandsregionen
- Ordförande i Barnläkarförbundets Intresseföreningen för Barn och Läkemedel