Profilbild för Karin Båtelson

Karin Båtelson Föreläsare

Ordförande
Sjukhusläkarna

Föreläsare för

Vitalis Studio

Tisdag 18 maj 2021 12:40 - 13:00 1. Live

Moderator för

Invigning + keynotes

Tisdag 18 maj 2021 09:00 - 10:30 1. Live

Paneldeltagare för